GOYENS, Philippe

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde, geneesheer specialist kindergeneeskunde, emeritus kliniekhoofd kindergeneeskunde Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, gastprofessor kindergeneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles. Ere-vast secretaris Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.
Gezondheidssystemen, kindergeneeskunde, voeding; Afrika (Centraal-Afrika), Tibet, Vietnam, Bolivia.

Member