TEMMERMAN, Marleen

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde, gewoon hoogleraar verloskunde-gynaecologie aan de Universiteit Gent, diensthoofd gynaecologie-verloskunde aan het Universitair Ziekenhuis Gent, docent tropische gynaecologie en verloskunde aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen), directeur van het „International Centre for Reproductive Health” Universiteit Gent.
Besmettelijke en parasitaire ziekten, epidemiologie, gezondheidssystemen, reproductieve gezondheid.

Member