Tec.Sc.(NS) CUYPERS, E. De langssterkte van binnenschepen. -T.XV,4 (1962)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (N.S.) ARSOM. 1962 T. XV , f. 4: 57 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (N.R.) KAOW. 1962 B. XV , afl. 4: 57 (in-8°)