Commissies en Comités

Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie

Voorzitter

Guy VANTHEMSCHE

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Anne CORNET, Gauthier de VILLERS GRANDCHAMPS, John JACOBS, Valérie PIETTE, Jan VANDERSMISSEN, Guy VANTHEMSCHE, Jean-Luc VELLUT

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Henri NICOLAÏ, Danielle SWINNE, Marc WERY

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Edward CUYPERS, Hendrik DEELSTRA

Secretaris

Philippe GOYENS


Fontes Historiae Africanae Comité

Coördinator

Jacques VANDERLINDEN

Leden

John EVERAERT, John JACOBS, Xavier LUFFIN, Jean-Luc VELLUT, Honoré VINCK

Secretaris

Philippe GOYENS


Commissie Milieu en Ontwikkeling

Voorzitter

Jan RAMMELOO

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Danielle DE LAME

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Morgan DE DAPPER, Jean-Pierre DESCY, François MALAISSE, Jean-Paul MALINGREAU, André OZER, Jan RAMMELOO, Danielle SWINNE, Eric VAN RANST

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Luc ANDRÉ, Cécile BAETEMAN, Thierry CAMELBEECK, Gaston DEMARÉE, Jean POESEN

Secretaris

Philippe GOYENS


Commissie Strategieën en Ontwikkeling

Voorzitter

Christian DE MEYER

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Paule BOUVIER, Christian STURTEWAGEN, Yola VERHASSELT

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Philippe DONNEN, François MUHASHY HABIYAREMYE, Henri NICOLAÏ, Françoise PORTAELS, Danielle SWINNE

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Christian DE MEYER, Jean POESEN, Patrick SORGELOOS, Patrick VAN DAMME, William VAN IMPE

Secretaris

Philippe GOYENS