Vragen voor de Wedstrijd 2021

 

De werken die voor de wedstrijd ingediend worden, moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 maart 2021.

Vraag 1

Men vraagt een studie in de mens- of sociale wetenschappen over de hedendaagse publieke en/of academische en/of politieke verwerking van het Belgische koloniale verleden.

Vraag 2

Men vraagt een studie over de impact van de klimaatverandering op de verspreiding van tropische ziekten bij mens, dier of plant.

Vraag 3

Men vraagt een studie over de teelttechnische maar ook socio-economische strategieën die kleine Afrikaanse boeren kunnen gebruiken om hun productie te verduurzamen om tot een grotere en duurzame voedselzekerheid te komen tegen een achtergrond van stijgende onzekerheid als gevolg van de klimaatsverandering.