Vragen voor de Wedstrijd 2022

 

De werken die voor de wedstrijd ingediend worden, moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 maart 2022.

Vraag 1

Men vraagt een studie over de socio-culturele impact van de Chinese aanwezigheid op Afrikaanse samenlevingen of samenlevingen in de Caraïben tijdens de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw.

Vraag 2

Men vraagt een studie over het opvolgen van droogteperiodes in semi-aride gebieden.

Vraag 3

Men vraagt een haalbaarheidsstudie over hernieuwbare energiebronnen die in ontwikkelingslanden op grote schaal kunnen toegepast worden.