VAN MONTAGU, Marc (baron)

Bachelor of Science, PhD Organic Chemistry/Biochemistry, emeritus professor, voorzitter "Institute Plant Biotechnology for Developing Countries" (IPBO), departement „Plant Biotechnology and Genetics”, Universiteit Gent.
Wetenschap- en technologietransfer naar ontwikkelingslanden, planten moleculaire genetica; wereldwijd