VAN RANST, Eric A. P.

Doctor in de wetenschappen (aard- en delfstofkunde), gewoon hoogleraar labo voor bodemkunde Universiteit Gent.
Bodemkunde, bodemgenese, bodemmineralogie, bodembeheer, landevaluatie; Afrika, Azië, Zuid-Amerika.

Member