VAN RANST, Eric A. P.

Doctor in de wetenschappen (aard- en delfstofkunde), gewoon hoogleraar labo voor bodemkunde Universiteit Gent.
Bodemkunde, bodemmineralogie, landevaluatie, bodembeheer, bodem-genese; Afrika, Azië, Zuid-Amerika.

Member