Tec.Sc.(NS) DE COSTER, M.-SCHUEPP, W.-VANDER ELST, N. Le rayonnement sur des plans verticaux à Léopoldville (Congo belge). -T.II,1 (1955)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (N.S.) ARSOM. 1955 T. II , f. 1: 50 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (N.R.) KAOW. 1955 B. II , afl. 1: 50 (in-8°)