Publicaties

Een van de belangrijke opdrachten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen bestaat erin wetenschappelijke werken uit te geven.

 Creative Commons-Licentie
Alle publicaties van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.
 

De werken worden opgedeeld in verschillende reeksen; de belangrijkste zijn:

 

The Proceedings of the Royal Academy for Overseas Sciences (PRAOS)

 

Sinds januari 2023 heet het tijdschrift van de Academie, Bulletin des Séances / Mededelingen der Zittingen, Proceedings of the Royal Academy for Overseas Sciences (PRAOS). Het doel van het nieuwe tijdschrift is efficiënter te werken, met name door het wetenschappelijk onderzoek in de landen overzee beter te verspreiden en te delen, met inachtneming van hoge kwaliteitsnormen voor publicaties.

Naast de publicatie van papers die tijdens bijeenkomsten van de Academie worden gepresenteerd, omvat het nieuwe tijdschrift, onder toezicht van een redactieraad, verschillende soorten originele teksten zoals onderzoekspapers, overzichtsartikelen, brieven aan de redactie, korte verslagen van veldwerk en boekbesprekingen. Bijdragen kunnen naar het volgende adres worden gestuurd contact_raos@kaowarsom.be 

 

De Mededelingen der Zittingen

 

De Mededelingen der Zittingen is het tijdschrift van de Academie. Het bevat de teksten van de mondeling voorgestelde mededelingen tijdens de drie klasse zittingen. 

 

De Verhandelingen

 

Elk van de drie Klassen heeft een verhandelingenreeks. Elke verhandeling is een monografie waarvan de publicatie door de betrokken Klasse werd aanvaard na goedkeuring door een lezerscomité. De in het kader van de jaarlijkse wedstrijd bekroonde werken of deze die een Prijs van de Academie behaalden kunnen eveneens in de reeks Verhandelingen gepubliceerd worden.

 

De Acta

 

De Academie organiseert regelmatig colloquia, symposia, studiedagen en conferenties over uiteenlopende overzeese wetenschappelijke themata. Doorgaans worden de teksten van de voordrachten na afloop gepubliceerd in de acta.

 

De Belgische Overzeese Biografie

 

De Belgische Overzeese Biografie is een verzameling korte levensbeschrijvingen gewijd aan Belgen die overzee werkten en bijdroegen tot 's lands faam. De keuze is niet beperkt tot Belgische staatsburgers; ook vreemde staatsburgers die bij Belgische realisaties overzee betrokken waren, komen aan bod. Dit werk wordt uitgegeven onder toezicht van de Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie.

 

Fontes Historiæ Africanæ

 

Fontes Historiæ Africanæ / Bronnen van de Afrikaanse geschiedenis is een internationaal publicatieproject, in 1962 opgestart onder de algemene auspiciën van de "Union Académique Internationale" in Brussel om kritische edities van bronnen van de geschiedenis van Afrika ten zuiden van de Sahara te publiceren.