Vragen voor de Wedstrijd 2023

 

De werken die voor de wedstrijd ingediend worden, moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 maart 2023.

Vraag 1

Men vraagt een studie over de ontwikkeling van autochtone religieuze tradities in de hedendaagse geglobaliseerde wereld.

Vraag 2

Men vraagt een studie over de impact van wijzigingen van het klimaat en/of van menselijke activiteit op ecosysteemdiensten (zie UN Millennium Ecosystem Assessment) in de tropen. Werken over de vier diensten komen in aanmerking, zijnde de productverstrekkende, regulerende, ondersteunende en/of culturele diensten.

Vraag 3

Men vraagt een studie waarin een verband wordt gelegd tussen evoluties op het vlak van biodiversiteit op de mondiale voedselvoorziening en gezondheid van bevolkingsgroepen in het zuiden (rurale en/of urbane leefomgevingen).