Onderzoek in gezondheidswetenschappen, een onmisbaar werktuig voor ontwikkeling - La recherche en sciences de la santé, outil indispensable au développement - Research in Health Sciences: an indispensable tool for development

Reference: 

Onderzoek in gezondheidswetenschappen, een onmisbaar werktuig voor ontwikkeling / La recherche en sciences de la santé, outil indispensable au développement / Research in Health Sciences, an indispensable tool for development
International Colloquium Antwerpen 14-15 December 1988
(68 pp., 6 fig., 1990)