De verworvenheden van gisteren ten dienste van de verwezenlijkingen van morgen - Les acquis d’hier au service des réalisations de demain

Reference: 

De verworvenheden van gisteren ten dienste van de verwezenlijkingen van morgen / Les acquis d’hier au service des réalisations de demain
Internationale Koning Boudewijnprijs voor Onwikkelingswerk - Prix International Roi Baudouin pour le Développement
Academische Zitting Brussel 19 januari 1994 / Séance Académique 19 janvier 1994
(98 pp., 7 foto's, 1995)