BOC 1928 (2) - II.n°2

Reference: 

Bulletin officiel du Congo Belge - Ambtelijk blad van Belgisch Congo.
Ministère des Colonies.; Ministerie van Koloniën. [Bruxelles]