BOC 1928 (3) - II.n°3-4

Reference: 

Bulletin officiel du Congo Belge - Ambtelijk blad van Belgisch Congo.
Ministère des Colonies.; Ministerie van Koloniën. [Bruxelles]