Tec.Sc.(IRCB) DEVROEY, E. Le réseau routier au Congo belge et au Ruanda-Urundi. -T.II,1 (1939)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1939 T. II , f. 1: 218 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1939 B. II , afl. 1: 218 (in-8°)