Tec.Sc.(NS) DE COSTER, M.-SCHUEPP, W. Le rayonnement sur des plans verticaux à Stanleyville (Congo belge). -T.II,5 (1956)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (N.S.) ARSOM. 1956 T. II , f. 5: 45 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (N.R.) KAOW. 1956 B. II , afl. 5: 45 (in-8°)