Doelstelling

Als werktuig ten dienste van de landen overzee draagt de Academie bij tot de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis van deze gebieden. Zij speelt de rol van ontmoetings- en communicatiecentrum voor Noord en Zuid en van onafhankelijk referentiepunt. En ten slotte verzekert zij de promotie van het onderzoek en de verspreiding van de kennis m.b.t. de overzeese landen, zowel in deze landen zelf als in België.