GEERTS, Stanny R. A.

Doctor veeartsenijkunde, eregewoon hoogleraar afdeling tropische diergeneeskunde aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen).
Diergeneeskunde, besmettelijke en parasitaire ziekten; Afrika (Gambia, Kameroen, Zambia, Zimbabwe), Ecuador

Member