Witboek/Livre blanc - wetenschappelijke bijdrage van België tot de ontwikkeling van Centraal-Afrika - apport scientifique de la Belgique au développement de l'Afrique centrale, 1. Introduction / Inleiding

Reference

Witboek - Livre blanc - wetenschappelijke bijdrage van België tot de ontwikkeling van Centraal-Afrika - apport scientifique de la Belgique au développement de l'Afrique centrale, 1. Introduction / Inleiding. Sciences morales et politiques / Morele en Politieke Wetenschappen.
( 503-XX pp., 1962)