Witboek/Livre blanc - wetenschappelijke bijdrage van België tot de ontwikkeling van Centraal-Afrika - apport scientifique de la Belgique au développement de l'Afrique centrale, 2. Sciences naturelles et médicales / Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Reference

Witboek/Livre blanc - wetenschappelijke bijdrage van België tot de ontwikkeling van Centraal-Afrika - apport scientifique de la Belgique au développement de l'Afrique centrale, 2. Sciences naturelles et médicales / Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen.
( 506-956-XVI pp., 1962)