Nat.Sc.(NS) KIZITO, Y.S. Studies of the zooplankton of two Western Uganda crater lakes, Nkuruba and Nyahirya with special emphasis on the bionomics and productivity of the cyclopoids. -T.24,3 (1998)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences naturelles et médicales, (N.S.) ARSOM. 1998 T. 24 , f. 3: 98 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, (N.R.) KAOW. 1998 B. 24 , afl. 3: 98 (in-8°)