Tec.Sc.(IRCB) DEVROEY, E. Le bassin hydrographique congolais, spécialement celui du bief maritime. -T.III,3 (1941)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1941 T. III , f. 3: 172 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1941 B. III , afl. 3: 172 (in-8°)