Tec.Sc.(IRCB) DEROEP, F. Rationele bouw in Belgisch-Kongo. -T.VII,3 (1952)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1952 T. VII , f. 3: 99 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1952 B. VII , afl. 3: 99 (in-8°)