Tec.Sc.(IRCB) BORGNIEZ, G. Problèmes hydrologiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi. -T.VIII,2 (1952)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1952 T. VIII , f. 2: 65 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1952 B. VIII , afl. 2: 65 (in-8°)