Tec.Sc.(IRCB) DEVROEY, E.-J. Annuaire hydrologique du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1951). -T.VIII,5 (1952)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1952 T. VIII , f. 5: 208 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1952 B. VIII , afl. 5: 208 (in-8°)