Tec.Sc.(IRCB) DEVROEY, E.J. Annuaire hydrologique du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1952). -T.IX,4 (1953)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1953 T. IX , f. 4: 275 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1953 B. IX , afl. 4: 275 (in-8°)