Tec.Sc.(IRCB) DEVROEY, E.-J. Annuaire hydrologique du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1953). -T.X,3 (1954)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (IRCB). 1954 T. X , f. 3: 326 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (KBKI). 1954 B. X , afl. 3: 326 (in-8°)