Tec.Sc.(NS) DEVROEY E.-J. Annuaire hydrologique du Congo belge et du Ruandi-Urundi (1954). -T.III,1 (1955)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences techniques, (N.S.) ARSOM. 1955 T. III , f. 1: 378 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen, (N.R.) KAOW. 1955 B. III , afl. 1: 378 (in-8°)