Hum.Sc.(IRCB) SCHEBESTA, P. Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri. - T.II (1941)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1941. ; T. II: xii-284 (in-4°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1941 ; B. II: xii-284 (in-4°)