Hum.Sc.(IRCB) SCHEBESTA, P. Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri. - T.II-2 (1948)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1948 T. II , f. 2: ix-266 (in-4°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1948 B. II , afl. 2: ix-266 (in-4°)