Hum.Sc.(IRCB) SCHEBESTA, P. Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri. - T.IV-1 (1950)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1950 T. IV , f. 1: viii-253 (in-4°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1950 B. IV , afl. 1: viii-253 (in-4°)