Hum.Sc.(IRCB) BOECK, L.-B. Taalkunde en de Talenkwestie in Belgisch-Kongo. - T.XVII-1 (1949)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1949 T. XVII , f. 1: 94 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1949 B. XVII , afl. 1: 94 (in-8°)