Hum.Sc.(IRCB) VANNESTE, M. Legenden, geschiedenis en gebruiken van een Nilotisch volk. – Alur teksten (Mahagi, Belgisch-Kongo). - T.XVIII-1 (1949)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1949 T. XVIII , f. 1: 202 (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1949 B. XVIII , afl. 1: 202 (in-8°)