Hum.Sc.(IRCB) HULSTAERT, G. Carte linguistique du Congo belge. - T.XIX-5 (1950)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1950 T. XIX , f. 5: 67  (in-8°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1950 B. XIX , afl. 5: 67 (in-8°)