T JAECKENS (Roger 'T)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VII-B, 1977, kol. 365-366