SCHOONJANS, Yves

Burgerlijk ingenieur-Architectuur, doctor in de ingenieurswetenschappen (U Gent), gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, Faculteit Architectuur.
Stedenbouw, publieke ruimte, informele nederzettingen, Global South

Member