DE WULF (29 02 2024) - Uitdagende toepassingen van satellietplaatsbepaling in overzeese gebieden (Siberië, Mexico, …)