KLENER, Julien

Licentiaat in Oosterse taalkunde en geschiedenis, dr. Oosterse filologie, ereprofessor Universiteit Gent.
Geschiedenis Jodendom, literatuur en cultuur, taalkunde (Hebraïstiek), Semitische epigrafie (Hebreeuws, Aramees).