Nat.Sc.(NS) FIEREMANS, C. Het voorkomen van diamant langsheen de Kwango-rivier in Angola en Zaïre. -T.XX,1 (1977)