GILLES (Pierre)

Undefined
Tomaison: 

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VII-B, 1977, kol. 147-148