TOLLENS, Eric F.

Landbouwkundig ingenieur, Master of Arts in economie, PhD landbouweconomie (Michigan State University), emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven (faculteit bio-ingenieurswetenschappen)
Economie, landbouw- en milieueconomie; Subsaharisch Afrika