VAN OVERMEIRE (16 03 2021) - „Mission impossible?” Missionarissen als geografen en cartografen (ca. 1820-1920)

Dirk Van Overmeire. „Mission impossible?” Missionarissen als geografen en cartografen (ca. 1820-1920).
(Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)). 

 

Info

Session of the Class of Human Sciences. Date: 16 March 2021
Klassezitting van de Klasse voor Menswetenschappen. Datum: 16 maart 2021
Séance de la Classe des Sciences humaines . Date: 16 mars 2021