Lauréats 1995-2022

2022 Joost, HINTJENS. 2019. Cooperation between Seaports concerning Hinterland Transport. — PhD Thesis, Universiteit Antwerpen, Faculty of Economics and Business, Department of Transport and Regional Economics, 196 pp.
2019 Marcella, DE MARTINO. 2018. Port Competitiveness and Value Creation: The Network Approach. Empirical Evidence from the Italian Port System. — PhD Thesis, Universiteit Antwerpen, Faculty of Applied Economics, XII + 163 pp.
2013 Christa SYS. Inside the Box : Assessing the Competitive Conditions, the Concertation and the Market Structure of
the Container Liner Shipping Industry.
2010 KAARSMAKER, Marieke [2008]. Evaluatie Stroomvelden voor manoeuvreren. Ontwikkeling van een methode voor het beoordelen van berekende stroomvelden op nautische veiligheid. - Delft, Deltares / Delft Hydraulics, 115 blz. + bijlagen, IX + 200blz. (2 vols.).
2007 SEL, Steve 2006. Maritieme Wereldsteden: "Vanuit welke grootsteden wordt de maritieme sector gestuurd?" - Verhandeling Univ. Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, 132 pp.
2001 NOTTEBOOM, Theo 2000. De invloed van ruimtelijke en logistieke ontwikkelingen in het voorland-achterland continuüm op de positie en functie van zeehavens. - Doctoraatsproeschrift Universiteit Antwerpen.
1995 VAN HOOYDONK, E., 1994. Grondslagen en draagwijdte van de havenbestuurlijke autonomie. — Proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de rechten, Universitaire Instelling Antwerpen, 809 pp.(4 delen).
1995 HOYLE, B (s. d.) Ports, port cities and coastal zones: development, interdependence and competition in East Africa, 38 pp.