de HEN, Ferdinand J.

Doctor in de wijsbegeerte (musicologie), emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Gent.
Musicologie, organologie; Bolivië, Zuid-Oost-Azië, Swaziland.