EVERAERT, John G.

Doctor in geschiedenis, emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Gent.
Koloniale en maritieme geschiedenis; Latijns-Amerika en Caraïben, India, Indonesië, Maleisië, Atlantische eilanden.

EVERAERT John G. (° Aalst, 1936)

Doctor in geschiedenis (1969)
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent (1985)
Emeritus UGent (2001)

Gespecialiseerd in koloniale en maritieme geschidenis.

Publiceerde over de Vlaamse kooplieden in Andalusië, over de Franse driehoekshandel, over Westerlingen in Portugees-Indië en over Vlamingen op de Atlantische archipels.

Zijn onderzoek bestrijkt de betrekkingen met en de Vlaams/Belgische aanwezigheid overzee : missionering in Mexico (16de eeuw); emigratie en kolonisatieprojecten in de Antillen, Guatemala en  West-Afrika (18de-19de eeuwen) ; zeehandel, diamanthandel en huurlingen in Portugees-Indië en in V.O.C.-dienst (16de-17de eeuwen).

Hij is gespecialiseerd in de Vlaamse inbreng in de plantage-economie op de Atlantische eilanden : wijnen uit de Canarische eilanden (1605-1705) en vooral rietsuiker uit Madeira en La Palma (1480-1530). In dit kader situeren zich  socio-biografieën van Vlaamse  planters-kooplui ( Joao Esmeraldo, het geslacht Lem en Daniel Van Damme).

In het kader van de manifestaties Europalia-Portugal (1991) en -Mexico (1992) werkte hij mee aan de tentoonstellingen (Antwerpen) rond de “Feitorias” en werd mede-redacteur en auteur van het kunstboek “Vlaanderen en Portugal“ (Mercatorfonds) ; tevens bijdrage aan de Amerika-tentoonstelling.

Key publications

 

Everaert, J. G. (1973). De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma's te Cadiz 1670-1700. Brugge: De Tempel.

Everaert, J. G. (1975). Commerce d’Afrique et traite négrière dans les Pays-Bas autrichiens. Revue française d’histoire d’outre-mer62(226), 177‑185. https://doi.org/10.3406/outre.1975.1824

Everaert, J. G. (1978). De Franse slavenhandel: Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel 1763-1793. Brussel: Paleis der Academiën.

Everaert, J. G. (1981). Utopia and the facts of business: The abortive Belgian colonization project of Santo-Tomàs de Guatemala (1842-1856) (pp. 755-799). In J. Schneider (Hg.),  Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. V. Festschrift für Hermann Kellenbenz (Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 8). Stuttgart.

Everaert, J. G. (1989). Marchands flamands à Lisbonne et l’exportation du sucre de Madère (1480-1530) (pp. 442-480). In Actas do I colóquio de historia da Madeira (1986). Funchal

Stols, E., Barreto, L. Filipe, Everaert, J. G., Dumoulin, M., Bossuyt, I. & Afonso, S. Luz. (1991). Vlaanderen en Portugal: op de golfslag van twee culturen. Antwerpen: Mercatorfonds.

Everaert, J. G. (2000). Soldiers, diamonds and Jesuits. Flemings and Dutchmen in Portuguese India (1505-1590). In A. Disney & E. Booth, Vasco da Gama and the linking of Europe and Asia (pp. 84-99). Oxford: Oxford University Press.

Eredia, M. G., Everaert, J. G., Ferräo, J. E. M. & Liberato, M. C. (2001). Suma de árvores e plantas da ĺndia intra Ganges. Lisboa: Comissão Nacional para as Commemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Parmentier, J., Davids, K. & Everaert, J. G. (2003). Peper, Plancius en porselein : de reis van het schip “Swarte Leeuw” naar Atjeh en Bantam (1601-1603). Zutphen: Linschoten-Vereniging.

Everaert, J. G. (2014). El mercader-hacendado Daniel Vandama. Un Flamenco emblemático. In A.Viña Brito (ed), Azúcar y mecenazgo en Gran Canaria: El oro de las islas, siglos XV-XVI (pp. 149-209). Las Palmas Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.

Everaert, J. G. (2020). Een ‘zoete nachtmerrie’: De suikerplantage der Schetzen in Brazilië (ca. 1540–1615). In HistoriANT, Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis (Vol. 8, pp. 13‑27). Antwerpen: Gompel & Svacina.