LOECKX, André

Burgerlijk ingenieur-architect, doctor in de toegepaste wetenschappen, gewoon hoogleraar departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. KU Leuven.
Architectuur, urbanisatie; Maghreb, Oost-Afrika, Zuid-Azië.