MEES, Florias

Licentiaat in de geologie, licentiaat in de bodemkunde, doctor in de wetenschappen (geologie), werkleider Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Geologie (bodemkunde, mineralogie en ertsen); Afrika (DR Congo, Namibië).