CUVELIER (Jean François)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VIII, 1998, kol. 60-70