SNOEKS, Jos

Doctor in de wetenschappen (zoölogie), diensthoofd vertebraten Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, deeltijds hoogleraar labo Biodiversiteit en Evolutionaire Genomica KU Leuven
Biologie (biodiversiteit, ichtyologie); Africa